Anet - Internet Tychy

Pomoc

Ulga na Internet 2014r.

Jak obniżyć swoje opłaty za Internet – dotyczy rozliczenia ulgi za 2014r.

Jeśli płacisz za używanie Internetu, możesz skorzystać z ulgi podatkowej.

Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet poniesione przez podatnika w roku podatkowym.

Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Odliczeń dokonuje się w kwocie faktycznie poniesionego wydatku, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym.

Dowodem może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, z którego wynika kto, komu, ile oraz za co zapłacił.

Realizacja odliczenia następuje :

w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody:

  • z działalności gospodarczej,
  • z najmu, dzierżawy,

    – podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej.

    po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37.


Podstawa prawna:

  • art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

    Mamy nadzieję, że powyższe informacje ułatwią korzystanie z ulgi za Internet jakie Państwu przysługują. Niedługo postaramy się powiększyć poradę o bardziej szczegółowe informację. Dane zostały zaczerpnięte ze strony Ministerstwa Finansów i mają charakter wyłącznie informacyjny.